קודם
הבא

דון קישוט

עבודותיה של דורית ספיר נעות בין פיגורציה להפשטה ונוצרות בתוכן תנועה ומשחק. דמויות מיתיות הנמצאות בתנועה ובמאבק מוצגות בציורים לצד דמויות היוצאות מהמופשט והכאוטי. הסיפור המיתולוגי מוגש לעתים כקצה חוט, כתחילת מסע, ולעתים כציור המתחיל בצורה מעורפלת, ואט אט הדמויות שבו הולכות ומוגדרות. גם הדמות המוגדרת יכולה להשתנות – לשנות צורה וצבע, להתחלק למספר דמויות או לדמות היברידית, בעלת פנים רבות. לאורך כל תהליך העבודה מתקיים מאבק בין החיות לדמויות. הן מתפתחות, פושטות ולובשות צורה, ועד סוף התהליך אין לדעת ידה של מי מהן על העליונה.