קודם
הבא

מופשט אלגי

בסדרה "מופשט אלגי" מופיע דימוי הבית-מקום כדימוי טעון, האוצר בחובו זיכרונות אישיים ואירועים המהולים במנעד רחב של רגשות. הסדרה מאופיינת בחיפוש שקט אחר אמירה המעניקה לעבודות עוצמה ואקספרסיביות.

בין רובדיות לשקיפויות בתנועה סינכרונית, העבודות הכמעט-מופשטות נוצרות בתוכן נופי זיכרון של זמן וחלל, ורגעי שקט וסערה מופיעים בהן בטונליות מאופקת מונוכרומטית לצד געש והתרחשות.